กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  วันที่ผ่านเข้าเขต กทท.:   วันที่ผ่านเข้าเขต กทท วันที่บรรจุเข้าตู้สินค้า : วันที่บรรจุเข้าตู้สินค้า
  ประเภทสินค้า :    
  รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1.1 ตัน   จำนวน คัน / รวมน้ำหนัก ตัน
  รถบรรทุก 4 ล้อ   จำนวน คัน / รวมน้ำหนัก ตัน
  รถบรรทุก 6 ล้อ   จำนวน คัน / รวมน้ำหนัก ตัน
  รถบรรทุก 8-10 ล้อ   จำนวน คัน / รวมน้ำหนัก ตัน
  รถเทรเลอร์บรรทุกสินค้า   จำนวน คัน / รวมน้ำหนัก ตัน
  ตู้รถไฟ 4 ล้อ   จำนวน คัน / รวมน้ำหนัก ตัน
  ตู้รถไฟ 8 ล้อ   จำนวน คัน / รวมน้ำหนัก ตัน
  สินค้าทั่วไปขาออกนำผ่านท่าทางน้ำ   จำนวน ตัน