กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  วันที่เรือเทียบท่า :   วันที่เรือเทียบท่า <--คลิ๊กเลือกวันที่ วันนำสินค้าออกจากท่าเรือ : วันนำสินค้าออกจากท่าเรือ<--คลิ๊กเลือกวันที่
  ประเภทสินค้า :    
  สินค้าทั่วไป   จำนวน ตัน / ลูกบาศก์เมตร
  ยานพาหนะไม่บรรจุหีบห่อ   จำนวน ตัน/ ลูกบาศก์เมตร            เป็นจำนวน คัน
  สินค้าอันตราย   จำนวน ตัน / ลูกบาศก์เมตร
     
       
  หมายเหตุ : ในช่องจำนวนกรุณาใส่ค่าที่มากกว่าระหว่างจำนวนเป็น ตัน หรือ ลูกบาศก์เมตร เพราะการคิดอัตราค่าภาระของการท่าเรือฯ จะนำค่าที่มากกว่าระหว่าง ตัน หรือ ลูกบาศก์เมตร มาคำนวณ