กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  วันเทียบท่า:   วันเทียบท่า<--คลิ๊กเลือกวันที่/เวลา
  วันออกจากท่า:   วันออกจากท่า<--คลิ๊กเลือกวันที่/เวลา
  ขนาดเรือ:   GT. หรือ GRT.
  บริการเรือลากจูง:   ใช้ ไม่ใช้
  ถ้าใช้กรุณาระบุขนาดเรือลากจูง และระยะเวลาในการลากจูง
        ต่ำกว่า 2,000 แรงม้า
        ตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป
       ระยะเวลาในการลากจูง ชม.
  ท่าเทียบเรือ:   เลือกท่าเทียบเรือ
        ณ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า
        ณ ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป
        ณ หลักผูกเรือคลองเตย / บางปลากด
        ณ ทุ่น
  ค่าภาระอื่น ๆ :  
  ค่าภาระทำความสะอาดท่า
  ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน เครื่อง
  ค่าบริการน้ำจืด จำนวน ลูกบาศก์เมตร
  ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า จำนวน คน